Tantrix - Strategiespellen
T: 074 - 2504671 | E: info@boosterbox.nl

 
 
HOME  l  PRODUCTEN  l  VERKOOPPUNTEN  l  NIEUWS  I  PERS  I  ONDERWIJS
HOOGBEGAAFD  I  BEDRIJVEN  I  TOERNOOIEN  I  SPELEN  I  CONTACT
 
 

Privacy

Persoonlijke gegevens
Wij respecteren de privacy van bezoekers van de internetsite en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt. De gevraagde persoonsgegevens houden verband met de verleende of mogelijk nog te verlenen diensten. De verwerking van uw persoonsgegevens is aangemeld bij het College bescherming persoonsgegevens te Den Haag.

Doeleinden van de gegevensverwerking Uw persoonsgegevens worden door ons, respectievelijk een met de praktijk gelieerde rechtspersoon, verwerkt voor het verlenen van diensten en het uitvoeren van activiteiten gericht op het beheer van het klantenbestand.

Cookies
Om u bij een bezoek aan onze internetsite te kunnen herkennen maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn bestanden die naar de computer van de klant worden gestuurd en bij de klant op de computer worden opgeslagen. Bij een volgend bezoek aan deze website kunt u daardoor herkend worden.

Inzage, correctie en recht van verzet
Indien u een relatie met ons bedrijf heeft, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u ons schriftelijk op de hoogte stellen, indien u niet benaderd wilt worden met informatie over onze diensten door dit te melden bij navolgend adres:Aanpassen privacy beleid
Wij behouden ons het recht voor deze privacy verklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze internetsite worden gepubliceerd.

 

 

 


Copyright © 2022 IQspellen™/Boosterbox l Condities l Privacy l Disclaimer